czw@czw.com.pl, tel.: 32 / 757 36 00
tel.: 62 / 734 92 88
tel.: 603 271 667

od 1945 roku

sprzedaż węgla

CZW "Węglozbyt" S.A. posiada pełną ofertę polskiego węgla we wszystkich typach, sortymentach i klasach. Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej S.A., Katowickiego Węgla Sp. z o.o. oraz członkiem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. W ramach grupy kapitałowej Węglokoks, będąc Dystrybutorem węgla produkcji Węglokoks Kraj Sp. z o.o., proponujemy ofertę produktową KWK Bobrek-Piekary łącznie z jej sztandarowym produktem, którym jest  Ekogroszek Skarbek.

Naszymi klientami są zarówno finalni odbiorcy węgla, jak również firmy pośredniczące w handlu węglem. Współpracujemy z odbiorcami na podstawie umów sprzedaży węgla lub składanych zamówień, oferując swoim klientom odbiór węgla bezpośrednio z kopalń oraz z własnego Składowiska Węgla w Ostrowie Wlkp.

 

Napisz do nas

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) (Dz.Urz.UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: czw@czw.com.pl tel. 32 757 36 00 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki - Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. Katowice, ul. Kościuszki 30 w formie pisemnego wniosku. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: epolmanski@czw.com.pl tel. 32 757 36 42

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych z wieloma celami.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralę Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. w Katowicach do celów reklamy i promocji oraz w celu przedstawienia informacji handlowej lub w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Ważne: Nasze strony wykorzystują pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

akceptuję